×
gsdg

Saaliskalojen valinta

Kalakannat muuttuvat vapaa-ajankalastuksen seurauksena. Saaliskalojen valinnalla voi jokainen suoraan vaikuttaa kalakantoihin, varsinkin niissä kohteissa, joissa itse kalastaa.

Vapauta suuret emokalat ja uhanalaiset lajit

Isoilla yksilöillä on tärkeä rooli kalakannassa. Ne tuottavat paljon mätimunia ja omaavat erinomaisen geeniperimän. Isoja kaloja ei siis kannata tappaa, jos haluaa jatkossakin saada isoja kaloja.

Useat suositut kalalajimme on luokiteltu uhanalaisiksi. Kun uhanalaisia kaloja saa saaliiksi, on suositeltavaa vapauttaa ne.

Valitse ruokakalasi istutetuista tai elinvoimaisista kannoista

Jos vesistöön istutetaan kalastusta varten pyyntikokoisia kaloja, kuten kirjolohia, on tarkoitus, että niitä käytetään ruokakaloina. Lohi- ja taimenistukkaat ovat yhä enenevissä määrin rasvaeväleikattuja. Täten on erittäin suositeltavaa, että rasvaevälliset kalat lasketaan takaisin. Luonnonkudusta syntyneet kalat ovat erittäin tärkeitä luonnollisen lisääntymisen kannalta.

Ota ruokakaloja maltillisesti

Joskus kalaa tulee hyvin, jopa enemmän kuin tarvitsee, jolloin kannattaa pitää jäitä hatussa ja ottaa vain sen verran kalaa kuin syö kerralla.

Opettele käyttämään vähemmän arvostettuja kalalajeja

Vapaa-ajankalastus kohdistuu nykyisin suurelta osin petokaloihin. Kalastuskuolleisuuden pitää kohdistua myös esimerkiksi särkikaloihin, jotta tasapaino säilyy. Monet särkikalat ovatkin keittiössä loistavia raaka-aineita.

Lisää vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta