×

Väylien viitoitus

Kulkuväylien viitoittamiseen ja merenkululle vaarana olevien esteiden (esim. karit ja matalikot) merkitsemiseen käytetään viittoja. Viitoitus perustuu kahteen perusjärjestelmään: kardinaalijärjestelmä (ilmansuuntien mukainen) ja lateraalijärjestelmä (väylän sivun mukainen).

Kardinaalijärjestelmässä viitta osoittaa turvallisen puolen ilmansuunnan suhteen. Lateraalijärjestelmässä on samalla puolella aina samanlainen viitta. Väylän lateraalisuunta eli nimelliskulkusuunta on merkitty merikorttiin väyläviivan päällä olevalla nuolikuviolla. Seuraavilla sivuilla esitellään yleisimmät kardinaali- ja lateraalimerkit.


Kardinaalimerkit

Pohjoisviitta

 • Väylä sijaitsee viitan pohjoispuolella.
 • Viitan yläosa on musta ja alaosa keltainen.
 • Merikortissa kaksi mustaa kolmiota kärki ylöspäin.

Kardinaalimerkit

Eteläviitta

 • Väylä sijaitsee viitan eteläpuolella.
 • Viitan yläosa on keltainen ja alaosa musta.
 • Merikortissa kaksi mustaa kolmiota kärki alaspäin.

Kardinaalimerkit

Länsiviitta

 • Väylä sijaitsee viitan länsipuolella.
 • Viitan ylä- ja alaosa ovat keltaiset, keskellä musta.
 • Merikortissa kaksi mustaa kolmiota kärjet vastakkain.

Kardinaalimerkit

Itäviitta

 • Väylä sijaitsee viitan itäpuolella.
 • Viitan ylä- ja alaosa mustat, keskellä keltainen.
 • Merikortissa kaksi mustaa kolmiota pohjat vastakkain.

Lateraalimerkit

Vasen

 • Väylä sijaitsee nimelliskulkusuunnassa viitan oikealla puolella eli viitta jää veneen vasemmalle puolelle.
 • Punainen viitta.
 • Merikortissa valkoinen neliö.

Lateraalimerkit

Oikea

 • Väylä sijaitsee nimelliskulkusuunnassa viitan vasemmalla puolella eli viitta jää veneen oikealle puolelle.
 • Vihreä viitta.
 • Merikortissa musta kolmio.

Lateraalimerkit

Karimerkki

 • Pienialainen kari, jonka voi sivuuttaa molemmilta puolilta.
 • Musta-punainen vaakaraidoitus.
 • Merikortissa kaksi mustaa palloa päällekkäin.

Lateraalimerkit

Turvavesimerkki

 • Kaikkialla viitan ympäristössä on kulkukelpoista vettä. Merkkiä käytetään esimerkiksi selkävesillä väylän keskilinjan merkintään.
 • Valko-punainen pystyraidoitus.
 • Merikortissa musta pallo.