×
gsdg

Rauhoitusajat, pyyntimitat sekä saaliskiintiöt ohjaavat kalastusta

Pyyntimittojen ja rauhoitusaikojen tehtävänä on turvata kalastuksen ja kalakantojen kestävyys sekä varmistaa kalojen luontainen lisääntyminen. Niissä huomioidaan eri vesistöjen ja kalakantojen erot. ELY-keskuksilla on mahdollista määrätä valtakunnallisista poikkeavia alueellisia pyyntimittoja (korkeampia tai matalampia).

Kalojen rauhoitusajat (1.1.2016 alkaen)

Lohi ja taimen:

 • Rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.
 • Rasvaevällinen taimen kokonaan rauhoitettu Suomenlahdella ja sisävesissä leveyspiirin 64°00´N eteläpuolella, lukuun ottamatta taimenta, joka on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Vuodesta 2019 alkaen kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla.

Järvilohi:

 • Rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.–30.11.
 • Rasvaeväleikattu rauhoitettu 1.6.–31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen ja Hiihtolanjoen vesistöjä (tämän sivun alareunassa on linkki kalastusasetukseen, jonka lopussa on mainittu karttaliite)
 • Rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Nieriä:

 • Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella.
 • Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11.

Harjus:

 • Rauhoitettu meressä kokonaan
 • Rauhoitettu leveyspiirin 67°00’N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.–31.5.

Siika:

 • Rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Nahkiainen:

 • Rauhoitettu 1.4.–15.8.

Ankerias:

 • Rauhoitettu 1.10.–31.1.

Rapujen rauhoitusajat:

 • Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu: rauhoitettu 1.11.–21.7. klo 12

Kalojen pyyntimitat ja saaliskiintiöt (1.1.2016 alkaen)

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat pyyntimitat leuan kärjestä (suu suljettuna) yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna.

Lohi: 60 cm, leveyspiirin 63°30’N pohjoispuolella Perämeressä 50 cm.

 • Kalastuskiintiö vapaa-ajankalastuksessa: lohia 2 kpl / kalastaja / vrk

Järvilohi: 60 cm

 • Kalastuskiintiö vapaa-ajankalastuksessa: rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk

Taimen:

 • Rasvaevällinen: leveyspiirien 64°00’N ja 67°00’N välissä olevissa sisävesissä 60 cm. Suomenlahden ulkopuolisella merialueella 60 cm vuoden 2018 loppuun saakka.
 • Rasvaevällinen: leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 50 cm
 • Rasvaeväleikattu: 50 cm
 • Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, enintään 45 cm (tämä on siis poikkeuksena muista mainituista mitoista ylämitta)

Nieriä:

 • 60 cm Vuoksen vesistössä
 • 45 cm Inarinjärvessä

Kuha: 42 cm (Päätoimisilla kaupallisilla kalastajilla paikoin alhaisemmat alamitat.)

Harjus: 35 cm, leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 30 cm, meressä rauhoitettu kokonaan.

SELVITÄ AINA ENNEN KALASTUKSEN ALOITTAMISTA ALUEELLISET ALA- JA YLÄMITAT, SAALISKIINTIÖT JA MUUT KALASTUSSÄÄNNÖT ESIMERKIKSI MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖSTÄ TAI SUORAAN KALASTUSASETUKSESTA JA SEN KARTTALIITTEESTÄ.