×
gsdg

Rauhoitusajat, pyyntimitat sekä saaliskiintiöt ohjaavat kalastusta

Pyyntimittojen ja rauhoitusaikojen tehtävänä on turvata kalastuksen ja kalakantojen kestävyys sekä varmistaa kalojen luontainen lisääntyminen. Niissä huomioidaan eri vesistöjen ja kalakantojen erot. ELY-keskuksilla on mahdollista määrätä valtakunnallisista poikkeavia alueellisia pyyntimittoja (korkeampia tai matalampia).

Kalojen rauhoitusajat

Ankerias
– Merialueella rauhoitettu ympäri vuoden
– Sisävesissä 1.8.-30.6.

Taimen
– rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin eteläpuolella ja kaikilla merialueilla, ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen
– rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Lohi
– joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Järvilohi
– rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä.
– rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.
– rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Harjus
– rauhoitettu kokonaan meressä leveyspiirin
– 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

Siika
– mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Nahkiainen
– 1.4.-15.8.

Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu
– 1.11.-21.7. klo 12

 

Kalojen pyyntimitat ja saaliskiintiöt

Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.

Harjus:
– sisävesissä vähintään 35 cm
– leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm
– meressä rauhoitettu kokonaan

Järvilohi
– vähintään 60 cm, rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Kuha
– vähintään 42 cm

Lohi
– vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm
– Inarinjärvessä vähintään 45 cm

Taimen
rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä, leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja kaikilla merialueilla
– taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
– lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
– rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk
– Huom! merialueella voi olla tätä tiukempia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia EU-lainsäädännöstä johtuen.

Selvitä aina ennen kalastuksen aloittamista alueelliset ala- ja ylämitat, saaliskiintiöt ja muut kalastussäännöt osoitteesta kalasturajoitus.fi sekä kalastusasetuksesta ja sen karttaliitteestä.